• <xmp id="gm22a"><samp id="gm22a"></samp>
  <sup id="gm22a"><table id="gm22a"></table></sup>
  • 站内搜索:
  •  
  • 市长信箱
  • 来信选登 办理进度
  • 类别
  • 信件标题
  • 办理状态
  • 答复时间
  • 信件编号
  • 类别
  • 办理单位
  • 办理状态
  • 答复时间
  • 2018122810****
  • 交通运输
  • 市公安局
  • 已答复
  • 01-09
  • 2018122612****
  • 商贸旅游
  • 市工商局
  • 已答复
  • 01-09
  • 2018122906****
  • 经济管理
  • 市发展和改革委员会
  • 已答复
  • 01-09
  • 2018123020****
  • 城乡建设
  • 清丰县政府
  • 已答复
  • 01-09
  • 2018121913****
  • 城乡建设
  • 濮阳县政府
  • 已答复
  • 01-09
  • 2018122402****
  • 城乡建设
  • 濮阳县政府
  • 已答复
  • 01-09
  • 2019010710****
  • 城乡建设
  • 濮阳县政府
  • 已答复
  • 01-09
  • 2019010809****
  • 城乡建设
  • 华龙区政府
  • 已答复
  • 01-09
  • 2018111601****
  • 农村农业
  • 范县政府
  • 已答复
  • 01-09
  • 2018122414****
  • 劳动和社会保障
  • 范县政府
  • 已答复
  • 01-09
  • 2019010709****
  • 其他
  • 市政府办公室
  • 已答复
  • 01-09
  • 2019010806****
  • 纪检监察
  • 范县政府
  • 已答复
  • 01-08
  •  
  • 网上咨询
  • 来信选登 办理进度
  • 信件编号
  • 办理单位
  • 办理状态
  • 答复时间
  • 2018102511****
  • 市卫生和计划生育委员会
  •  已答复
  •  01-09
  • 2019010715****
  • 市质量技术监督局
  •  已答复
  •  01-09
  • 2019010210****
  • 市民政局
  •  已答复
  •  01-09
  • 2019010710****
  • 濮阳县政府
  •  已答复
  •  01-09
  • 2019010411****
  • 市质量技术监督局
  •  已答复
  •  01-09
  • 2019010210****
  • 市城市管理局
  •  已答复
  •  01-07
  • 2019010316****
  • 华龙区政府
  •  已答复
  •  01-07
  • 2018123011****
  • 市工商局
  •  已答复
  •  01-04
  • 2019010214****
  • 市交通运输局
  •  已答复
  •  01-04
  • 2018121516****
  • 濮阳供电公司
  •  已答复
  •  01-04
  • 2018122615****
  • 濮阳供电公司
  •  已答复
  •  01-04
  • 2018120718****
  • 市卫生和计划生育委员会
  •  已答复
  •  01-04
  • 办理部门
  • 信件标题
  • 状态
  • 答复时间
  今晚香港开什么码